Archiwum Październik 23, 2013

IMG_9770
Z życia szkoły

Październik 23, 2013 08:06
Autor: Stanisław Mińko

Dzień Edukacji Narodowej 2013

Dzień Edukacji Narodowej jest to polskie święto oświaty i szkolnictwa wyższego ustanowione 27 kwietnia 1972 r. określone ustawą – Karta…