Działania stowarzyszenia

 

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego po rozpoznaniu sprawy z wniosku: Stowarzyszenie Edukacyjne w Jastrowiu o zmianę danych w KRS dla podmiotu Stowarzyszenie Edukacyjne w Jastrowiu o numerze KRS 0000047983, postanawia wpisać w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Posiedzenie Zarządu – 08.06.2016r.  nr 1
Posiedzenie Zarządu – 22.06.2016r.  nr 2
Posiedzenie Zarządu – 13.07.2016r. nr 3
Posiedzenie Zarządu – 08.08.2016r. nr 4
Posiedzenie Zarządu – 27.10.2016r. nr 5
Posiedzenie Zarządu – 25.01.2017r. nr 6
Posiedzenie Zarządu – 23.02.2017r. nr 7
Posiedzenie Zarządu – 23.03.2017r. nr 8
Posiedzenie Zarządu – 06.04.2017r. nr 9
Posiedzenie Zarządu – 18.05.2017r. nr 10
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Edukacyjnego w Jastrowiu odbędzie się dnia:
09.06.2017,
godz. 17.00  I-termin, godz. 17:17 II termin.
ul. Kieniewicza 35, 64-915 Jastrowie.
Porządek zebrania – do zapoznania się.
Protokół – do wglądu - z 03.06.2016r. – ostatniego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Edukacyjnego w Jastrowiu.