Działania stowarzyszenia

 

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego po rozpoznaniu sprawy z wniosku: Stowarzyszenie Edukacyjne w Jastrowiu o zmianę danych w KRS dla podmiotu Stowarzyszenie Edukacyjne w Jastrowiu o numerze KRS 0000047983, postanawia wpisać w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Posiedzenie Zarządu – 09.11.2018r.  nr 11
Posiedzenie Zarządu -09.05.2018r.  nr 12
Posiedzenie Zarządu – 23.05.2018r. nr 13
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Edukacyjnego w Jastrowiu odbędzie się dnia:
08.06.2018, godz. 16.30  I-termin, godz. 16:45 II termin.
ul. Poznańska 35, 64-915 Jastrowie. Pokój nauczycielski NG
Porządek zebrania – do zapoznania się.
Protokół – do wglądu - z 09.06.2017r. – ostatniego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Edukacyjnego w Jastrowiu.