„Dzień z chemią”

Poczuj „chemię do chemii”

W dniu 13.02.2017 uczniowie Niepublicznego Gimnazjum uczestniczyli w warsztatach chemicznych prowadzonych przez pracownika Centrum Chemii w Małej Skali z Torunia.

Warsztaty obejmowały doświadczenia przewidziane w podstawie programowej.

Uczniowie podzieleni na grupy wykonywali doświadczenia w parach. W przerwie poznawali ciekawe, mało znane wątki z życia naszej największej uczonej Marii Skłodowskiej-Curie – oglądali film o naszej rodaczce.

Dzień z chemią zakończył pokaz efektownych-wybuchowych doświadczeń.

„Dzień z chemią” zorganizowała nauczycielka chemii mgr inż. Iwona Chamier-Ciemińska.

Galeria z warsztatów link