Egzamin gimnazjalny – 2018

Informacje związane z tegorocznym egzaminem gimnazjalnym

Link dla gimnazjalistów i ich rodziców/prawnych opiekunów z platformy Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.

Link dla gimnazjalistów i ich rodziców/prawnych opiekunów z platformy Centralnej j Komisji Egzaminacyjnej.