Kalendarium

Kalendarz roku szkolnego 2016/2017

1. Inauguracja roku szkolnego 01.09.2016
2. Zimowa przerwa świąteczna 23.12.2016 – 01.01.2017
3. Zatwierdzenie klasyfikacji śródrocznej  25.01.2017
4. Ferie zimowe 30.01 – 12.02.2017
6. Wiosenna przerwa świąteczna 13 – 18.04.2017
7. Egzamin gimnazjalny 19/20/21.04.2017
8. Zatwierdzenie klasyfikacji końcoworocznej 21.06. 2017
8. Boże Ciało 15.06.2017
9. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych 23.06.2017
10. Ferie letnie 26.06 – 31.08.2015

Zebrania

I semestr                                                             II semestr
08.09.2016 kl. I                                                 22 – 26.05.2016
29.09.2016 kl. III
21-25.11.2016 wszyscy rodzice
26.01.2016 wywiadówki

Dni wolne od zajęć szkolnych

1. 19/20/21.04.2017 – egzamin gimnazjalny
2. 31.10.2016  (poniedziałek)
3. 02.05.2017 (wtorek)
4. 16.06.2017 (piątek)