Podsumowanie 1 semestru

Podsumowanie wyników nauczania w I semestrze roku szkolnego 2014/2015
w Niepublicznym Gimnazjum im. Jana Pawła II w Jastrowiu.

Wyniki nauczania:

Najwyższą średnią ocen w szkole za I półrocze osiągnęła
klasa III – średnia 3,75.
Niewiele niższą średnią uzyskała klasa I – średdnia 3,63.
Najniższą średnią – choć niewiele niższą – osiągnęła
klasa II – średnia 3,57.

Najlepsze wyniki w klasie III osiągnęły:
Paulina Głazik – średnia 4,93
Oliwia Wolniak – średnia 4,53

Najlepsze wyniki w klasie I:
Kaja Małecka – średnia 4,53
Marta Górzna – średnia 4,53

Najlepsze wyniki w klasie II to:
Agata Wysocka – średnia 4,62
Karolina Grabowska – średnia 4,5

Zachowanie:

Najwięcej ocen wzorowych zachowania jest w klasie I – 7 wzorów, najmniej w klasie II – tylko 1 ocena wzorowa.

Frekwencja:

Najwyższą frekwencją w szkole może pochwalić się klasa I – frekwencja wynosi 95,65%
Drugie miejsce pod względem frekwencji zajmuje klasa II – 93,74%, a na trzecim miejscu
znalazła się klasa III z frekwencją 92,52%.

Są w szkole osoby, które od początku roku nie opuściły ani jednej lekcji.
I tak z klasy III są to: Dawid Bugajski, Kacper Fortuna, Jakub Głowacki,
Ewelina Klamann i Hubert Rudnik.
Z klasy II – tylko Jakub Mazur
Z klasy I – Marta Górzna i Piotr Szczukocki