Aktualne dokumenty

Jednolity tekst Statutu Niepublicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II uchwalonego w dniu 24.01.2018r.

Link do pdf

Szkolny program wychowawczo profilaktyczny w roku szkolnym 2017/2018.

Link do pdf.