Władze stowarzyszenia

Skład Zarządu:

 1.  Mińko Stanisław – prezes,
 2. Gnieździńska Małgorzata – wiceprezes,
 3. Lipińska Joanna – sekretarz,
 4. Wójcik Joanna – skarbnik,
 5. Zieliński Adam – członek.

Komisja Rewizyjna:

 1. Ciemińska-Chamier Iwona – przewodniczący,
 2. Baum Weronika – wiceprzewodnicząca
 3. Kowalczuk Maria – członek.

Lista członków Stowarzyszenia Edukacyjnego w Jastrowiu

Ustalona 23 maja 2018 r. na posiedzeniu Zarządu, zgodnie z § 12 Statutu:

 1.  Baum Weronika
 2. Ciemińska–Chamier Iwona
 3. Ciemiński-Chamier Adam
 4. Czech Grażyna
 5. Dydko Danuta
 6. Dymek Krzysztof
 7. Gnieździńska Małgorzata
 8. Kowalczuk Maria
 9. Kucharska Julianna
 10. Lipińska Joanna
 11. Mińko Stanisław
 12. Pachocka Teresa
 13. Pachocki Wiesław
 14. Sierotko Jadwiga
 15. Sobczak Agnieszka
 16. Wójcik Joanna
 17. Zieliński Adam