Władze stowarzyszenia

Skład Zarządu:

 1.  Mińko Stanisław – prezes,
 2. Gnieździńska Małgorzata – wiceprezes,
 3. Lipińska Joanna – sekretarz,
 4. Wójcik Joanna – skarbnik,
 5. Patyna Dorota – członek.

Komisja Rewizyjna:

 1. Kisiel Adam – przewodniczący,
 2. Ciemińska-Chamier  Iwona – wiceprzewodnicząca
 3. Weronika Baum – członek.

Lista członków Stowarzyszenia Edukacyjnego w Jastrowiu

Ustalona 19 maja 2016r. na posiedzeniu Zarządu, zgodnie z § 12 Statutu:

 1.  Baum Weronika
 2. Ciemińska–Chamier Iwona
 3. Ciemiński-Chamier Adam
 4. Czajka Bartłomiej
 5. Czech Grażyna
 6. Dydko Danuta
 7. Dymek Krzysztof
 8. Frankowski Krzysztof
 9.  Gnieździńska Małgorzata
 10. Kisiel Adam
 11. Kowalczuk Maria
 12. Kucharska Julianna
 13. Lipińska Joanna
 14. Mazur Anna
 15. Mińko Stanisław
 16. Nowicka Maja
 17. Pachocka Teresa
 18. Pachocki Wiesław
 19. Patyna Dorota
 20.  Sierotko Jadwiga
 21. Sobczak Agnieszka
 22.  Stawiarz-Wachowicz Izabela
 23. Świątkowski Janusz
 24. Wielga Jerzy
 25. Wójcik Joanna
 26. Zieliński Adam
 27. Zięba Jolanta